Home 9 Aktualności 9 Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego o. Wilhelma Gaczka i 3 Towarzyszy, augustiańskich męczenników II wojny światowej.

Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego o. Wilhelma Gaczka i 3 Towarzyszy, augustiańskich męczenników II wojny światowej.

EDYKT
Postulator generalny zakonu św. Augustyna wraz z prowincjałem augustianów w Polsce zwrócili się do mnie z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego   o. Wilhelma Gaczka i 3 Towarzyszy, augustiańskich męczenników II wojny światowej.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski i zgody Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na prowadzenie procesu tychże Sług Bożych informuję o tym wiernych Archidiecezji Krakowskiej.

Pamięć o męczeństwie czterech augustianów: o. Wilhelma Gaczka (ur. 23.11.1881 roku, zm. w Auschwitz 17.11.1941 roku), o. Adama Olszewskiego (ur. 21.12.1907 roku, zm. w Dachau 10.09.1942 roku), o. Tadeusza Wiluckiego (ur. 20.12.1913 roku, zm. w Auschwitz 22.11.1941 roku) i br. Kazimierza Lipki (ur. 30.06.1891 roku, zm. w Auschwitz 26.02.1942 roku), jest dobrze znana wszystkim tym, którzy mieli możliwość zapoznać się ze świadectwem ich wiernego życia. Ich śmierć, w obozach zagłady, była konsekwencją prześladowczej polityki antychrześcijańskiej reżimu narodowosocjalistycznego i jako taka stała się znakiem prawdziwej miłości, wiernej aż do końca. Zaświadczyli o tym przede wszystkim nieżyjący już współbracia, którzy szczęśliwie przeżyli piekło obozów. Wszyscy oni, zarówno ofiary, jak i pozostali przy życiu, stanowili w swojej większości kwiat zakonu augustiańskiego w Polsce. Wszyscy wymienieni byli związani z klasztorem na Krakowskim Kazimierzu.

Współbracia z zakonu są głęboko przekonani, że świadectwo życia i śmierci tych „męczenników” stanie się wspaniałą okazją wydania duchowych owoców i odnowy, zarówno samego zakonu, jak i Kościoła.

W myśl przepisów prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater 43), ogłaszam wspomnianą prośbę w naszej Archidiecezji. Czynię to z radością i niniejszym edyktem zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące Sług Bożych, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie do dnia 30 listopada 2018 roku.

Kraków 20 sierpnia 2018 roku

Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski

Ks. Tomasz Szopa, Kanclerz Kurii